We hopen dat de stad Oostende de moed heeft om onze visie te volgen en de geplande werken aan het Bosje te herzien.

Opzoekingen

Juridische kijk

Acties

Communicatie

noppes@randparking.be - José Vandekerckhove +32 (0)476 26 79 93

Welkom

Iedereen die zich wil engageren in de parkeerproblematiek van de randparking, kan toetreden tot één van de volgende vier subgroepen waarvoor als actienaam NOPPES (NO Parking Parkeer ElderS) zal gebruikt worden.

Het opzoekingsteam

Dit team doet alle nodige opzoekingen i.v.m. RUP Hazegras, mobiliteitsplan en al dergelijke toestanden. Zij bundelen alles samen.

Het juridische team

Houdt zich bezig met de juridische kant van de zaak: contact met Meester Veerle Vermeire, bedenkt een strategie om fondsen te verzamelen, speurt naar ‘connecties’ en ‘afspraken’ van ‘ons kent ons’ enz.

Het actieteam

Legt vast welke acties we zullen voeren, welk drukwerk we maken en gaat ook op zoek binnen de buurt (Melinda bijvoorbeeld) naar een bredere basis. Werken aan inspraak en sensibilisering.

Het communicatieteam

Dit team legt contacten met de media en maakt dat we zoveel mogelijk persaandacht en media-aanwezigheid krijgen.